GODZINY PRZEBIEG

1 godz.


Zabawy dowolne dzieci (manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne – zabawy w role, dydaktyczne, ruchowe) – w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela.  

1 godz.

Zajęcia dydaktyczne – w tym czasie nauczyciel prowadzi z dziećmi różnego typu zajęcia wybranego programu wychowania przedszkolnego.

1 godz.

Pobyt dzieci na świeżym powietrzu – spacery lub wycieczki, zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym.

1 godz.


Zajęcia wyrównawcze, indywidualne.

1 godz.
8.50 – 9.10
11.40 – 12.00
14.00 – 14.15

Czynności z zakresu samoobsługi, kultury, zachowanie się w różnych sytuacjach.
śniadanie
obiad
podwieczorek